Tel: 0741-039.292

Tel: 0757-571.635

Email: neoklinik@yahoo.com

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

STIMATE PACIENT,
S.C. Neoklinik S.R.L cu sediul în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 2 Bl C6, jud. BIHOR, punct de lucru Moneasa, nr. 74, J05/1392/2011, date de contact: tel: 0359 195661, e-mail: office@neoklinik.ro, prelucrează cu bună-credință, în mod legal, echitabil și transparent datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 aplicabil din data de 25.05.2018. Datele dumneavoastră personale sunt protejate de către S.C. NeoKlinik S.R.L. prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și sunt administrate în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate.

1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Colectăm și prelucrăm, prin mijloace manuale/electronice, datele dumneavoastră personale constând în: nume, prenume, CNP, serie/nr. act de identitate, adresa de domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, ocupație, loc de muncă, date financiare-venituri salariale sau de altă natură, date bancare - banca și nr. de cont bancar, date de asigurare- tipul de asigurare, asigurator, codul unic de asigurare, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sănătate, date de contact-telefon, e-mail, adresă poștală, pentru următoarele scopuri:

2. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră în unul/mai multe dintre scopurile de mai sus are ca temei:

3. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre și a termenelor de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră personale la momentul la care ne solicitați expres acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală; acestea vor fi șterse în termenul impus de lege.

4. PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua o decizie bazată pe prelucrarea automată sau pentru a crea profiluri pentru a evalua automat aspecte privind personalitatea dumneavoastră.

5. DESTINATARII DATELOR

6. TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE

S.C. NeoKlinik S.R.L. nu va transfera datele dvs. cu caracter personal în țări din afara UE sau SEE sau către alte organizații internaționale.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a se asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă reamintim că, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:

Vă puteți exercita aceste drepturi printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată S.C.NeoKlinik S.R.L. la sediul acesteia din mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 2 Bl C6, sau la email office@neoKlinik.ro.

În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. DECLAR CĂ AM LUAT CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Responsabil cu protectia datelor cu character personal: Pelean Beniamin