Servicii – Dr. IOVA GEORGETA

NeoKlinik va ofera servicii medicale de medicina muncii constând în control medical general adaptat locului de muncă, factorilor nocivi profesionali (noxe profesionale), vârstei, sexului, poziţiei în organizaţie etc, conform cu:

  • Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006;
  • H.G. nr 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sănătătii in munca nr 319/2006.

H.G. 355 publicată în Monitorul Oficial al României nr.332 din 17.05.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

Servicii Medicale

Serviciile de medicina muncii oferite de NEOKLINIK asigură controlul stării de sănătate a angajaţilor şi consilierea permanentă a factorilor manageriali şi tehnici în conformitate cu cadrul legal actual. În conformitate cu legislaţia în vigoare prestarea serviciului de medicina muncii constă în efectuarea:

  • examenului medical la angajarea în muncă;
  • examenului medical de adaptare în muncă;
  • examenului medical periodic;
  • examenului medical la reluarea activităţii;
  • evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale;
  • întocmirea dosarului medical şi eliberarea avizului de aptitudine în muncă.

Examenul medical la angajare în muncă se va efectua obligatoriu tuturor lucrătorilor care se angajează în cadrul societatii dumneavoastra. Examenul medical la angajare în muncă va cuprinde examinarea clinică, precum şi examinări de laborator sau paraclinice în funcţie de agentul la care lucrătorii sunt expuşi, de situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie.

  • Evaluarea stării de sănătate a angajatului privind aptitudinea sa în raport cu solicitările profesiei;
  • Completarea dosarului medical conform în vigoare;
  • Completarea fişei de aptitudine cu concluzia examenului la angajare.

Examenul medical de adaptare în muncă se va efectua la indicaţia medicului de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are scopul de a ajuta organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii, determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora. Examenul medical periodic se va efectua obligatoriu tuturor angajatilor, anual.

La examenul medical periodic se vor efectua: examenul clinic complet cu atenţie deosebită pe anumite aparate şi sisteme, precum şi examene de laborator şi paraclinice în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută.

  • Confirmarea/infirmarea aptitudinii în muncă pentru profesia / funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea;
  • Eliberarea fişei de aptitudine, completarea dosarului medical.

Examenul medical la reluarea activităţii se va efectua după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii.

  • examinari medicale complementare (clinice si de laborator) conform H.G.355 publicata in M.Of.al Romaniei nr.332 din 17.05.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor si examinari medicale suplimentare (la recomandarea medicului de medicina muncii);
  • folosirea de echipamente specializate: aparat electrocardiograf, visiotest, spirometru, audiometru, glucometru etc;
  • vaccinarea antigripala anuala;
  • analize de laborator in centre specializate;
  • consiliere psihologica.

Examenele medicale de medicina muncii se vor efectua la solicitarea angajatorului, care va completa “Fişa de solicitare a examenului medical” (anexa 2 din H.G. 355/2007) si “Fisa de identificare a factorilor de risc profesional” (anexa 3 din H.G. 355/2007).

Medicul specialist de medicina muncii, în baza “Fişei de solicitare a examenului medical”, “Fisei de identificare a factorilor de risc profesional”, a dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, va completa în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru angajat, “Fişa de aptitudine” cu concluzia examenului medical: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

Lista de preturi

Tarifele deosebit de avantajoase vor fi negociate si stabilite in functie de numarul de angajati si caracteristicile posturilor de lucru (cu sau fara expunere la diferiti factori de risc). Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne trimiteti organigrama societatii pe adresa de email: office@neoklinik.ro.